PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Mikroprocesorowy, inteligentny termostat do urządzeń chłodniczych

Termostat przeznaczony jest do wbudowania w dowolne urządzenie chłodnicze (lodówka, zamrażarka, lada chłodnicza). Zbudowany jest w oparciu o mikrokontroler o architekturze RISC, zintegrowany z nieulotną pamięcią danych i układem watchdog. Zapewnia to dużą niezawodność układu, małe wymiary, niskie koszty produkcji oraz możliwość bardzo prostego dostosowania parametrów termostatu do konkretnego urządzenia chłodniczego.

Do pomiaru temperatury wykorzystywany jest scalony termometr elektroniczny kalibrowany przez producenta w procesie produkcji. Sygnał z termometru wysyłany jest w postaci umożliwiającej bezpośrednie podłączenie do cyfrowego wejścia mikrokontrolera, dzięki czemu został wyeliminowany analogowy blok pomiarowy, a układ nie wymaga jakiejkolwiek regulacji. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania istnieje możliwość podłączenia dowolnego egzemplarza termometru do dowolnego egzemplarza termostatu bez straty dokładności pomiarów i konieczności ponownej kalibracji.

Dzięki wbudowanej nieulotnej pamięci danych , po zaniku napięcia zasilania termostat pamięta:

 • ustawienia serwisowe
 • ustawienia dokonane przez użytkownika
 • stan termostatu w chwili zaniku napięcia zasilania (start, stop, rozmrażanie) do którego powraca samoczynnie po załączeniu napięcia zasilania.

Po każdorazowym załączeniu zasilania testowana jest zawartość pamięci nieulotnej i w wypadku stwierdzenia uszkodzenia jej zawartości podejmowana jest próba odtworzenia poprawnych ustawień. Jeżeli odtworzenie poprawnych parametrów jest niemożliwe to następuje zablokowanie termostatu sygnalizowane miganiem diod "start", "stop", "rozmrażanie", "lampa".

Jeśli przed zanikiem napięcia zasilania termostat był w trybie "start" to po załączeniu zasilania w celu ochrony agregatu przez jedną minutę agregat jest wyłączony i miga dioda "start".

Do kontrolowania termostatu przez użytkownika przeznaczone jest pięć przycisków oraz siedem diod sygnalizujących ustawienia i trzy diody sygnalizujące stan urządzenia:

 • przyciski "+" i "-" służą do ustawienia stopnia mrożenia termostatu, ustawienie sygnalizowane jest świeceniem się odpowiedniej ilości diod (siedem stopni regulacji)
 • przycisk "stop" służy do zatrzymania urządzenia
 • przycisk "start" służy do rozpoczęcia pracy urządzenia
 • przycisk "rozmrażanie" służy do ręcznego wprowadzenia urządzenia w stan rozmrażania
 • przycisk "lampa" służy do załączania i wyłączania oświetlenia
 • dioda "stop" sygnalizuje wyłączenie urządzenia
 • dioda "start" sygnalizuje załączenie urządzenia, a jej miganie informuje że nie udało się osiągnąć nastawionej temperatury w określonym czasie
 • dioda "rozmrażanie" sygnalizuje że urządzenie jest w trybie rozmrażania
 • dioda "lampa" sygnalizuje załączenie oświetlenia (przydatne w wypadku spalenia się żarówki oświetlenia)

Termostat udostępnia następujące funkcje:

 • załączanie agregatu gdy temperatura wzrośnie ponad temperaturę nastawioną z uwzględnieniem histerezy
 • wyłączenie agregatu gdy temperatura spadnie poniżej nastawionej
 • ochronę agregatu przed zbyt długim załączeniem
 • automatyczne przełączenie w tryb rozmrażania
 • sterowanie oświetleniem

W trybie rozmrażania:

 • agregat jest zatrzymany
 • urządzenie podłączone do wyjścia rozmrażania (grzałka) jest załączone
 • po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury następuje powrót termostatu to stanu z przed rozmrażania

Wejścia układu:

 • złączka do podłączenia czujnika temperatury
 • złączka do podłączenia programatora

Wyjścia układu:

 • wyjście sterowania agregatem
 • wyjście sterowania układem rozmrażania (umożliwia podłączenie kabla grzejnego i/lub modułu przełączającego pomiędzy dwoma czujnikami temperatury - jednym dla normalnej pracy i drugim dla rozmrażania) umieszczonymi w różnych miejscach urządzenia chłodniczego.
 • wyjście sterowania oświetleniem

Programator umożliwia zaprogramowanie następujących parametrów urządzenia:

 • minimalna temperatura nastawy (T min) - odpowiada zapaleniu przez użytkownika wszystkich siedmiu diód (zakres: -30° C do 20° C)
 • zakres nastawy (T z) - temperatura odpowiadająca świeceniu jednej diody jest równa T max + T z (zakres: 6° C do 20° C)
 • zakres histerezy (T h) - załączenie agregatu następuje gdy temperatura jest wyższa od temperatury wynikającej z nastawy minus T h (zakres: -10° C do -1° C)
 • temperatura rozmrażania - temperatura przy której następuje automatyczne wyjście z trybu rozmrażania (zakres: 7° C do 20° C)
 • czas po którym następuje automatyczne wejście w tryb rozmrażania (zakres: 1h do 15 h)
 • maksymalny czas pracy agregatu - czas ciągłej pracy agregat po którym zostaje bezwzględnie wyłączony, co sygnalizowane jest miganiem diody "start" (zakres: 10 min do 60 min)
 • czas wyłączenia agregatu jeśli nastąpiło wyłączenie z powodu przekroczenia czasu pracy (zakres: 5min do 30 min)

Zachęcamy wszystkich producentów urządzeń chłodniczych do zapoznania się z naszą ofertą.