PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Strażnik Czasu

TeleVox RCP 2

W pakiecie oprogramowania TeleVox RCP zostały zawarte programy:

Administrator - umożliwia wprowadzenie danych osób obsługiwanych przez program, przydzielenie grup, import zdarzeń do bazy bazy danych programu.

Edytor planu pracy - wygodny, funkcjonalny oraz prosty w obsłudze edytor planu pracy. Umożliwia utworzenie planu pracy dla pracowników, których obejmuje zwykły harmonogram dzienny (praca "od" - "do") oraz dla pracowników którzy nie mogą mieć konkretnie zdefiniowane przedziałów godzin pracy.

Edytor raportu - umożliwia utworzenie definicji kolumn raportu dla programu Raporter. Zawiera szereg kolumn informacyjnych oraz odpowiedzialnych za rozliczenie czasu pracy. Użytkownik poprzez wybór z listy kolumny, tworzy definicję raportu, którą w prosty sposób jest w stanie odczytać w programie raportującym.

Raporter - program raportujący. Na podstawie zdarzeń gromadzonych w bazie danych, program generuje raporty dla grupy pracowników za wybrany okres. Dzięki możliwości odczytu definicji kolumn raportu, utworzonych w Edytorze raportu, użytkownik w pełni decyduje o wydruku finalnym. Uzyskuje w ten sposób zbiór rzeczowych informacji na temat rozliczenia czasu pracy, pomijając mniej istotne lub nieistotne. Aplikacja zawiera prosty i funkcjonalny edytor zdarzeń. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do poprawności wygenerowanego raportu, użytkownik ma możliwość przeglądu i edycji wybranych zdarzeń w celu poprawy. Program zachowuje informacje o zdarzeniach, które zostały poddane edycji.

Kontrola dostępu - program umożliwiający podglądnięcie i wydrukowanie zdarzeń wejść/wyjść dla wybranych pracowników za okres. Stanowi on prosty moduł kontroli dostępu, bazujący na rzeczywistych zdarzeniach zarejestrowanych przez czytniki.

Eksport danych - aplikacja wykonująca eksport danych z bazy oprogramowania TeleVox RCP do pliku tekstowego. Umożliwia wyeksportowanie danych zgodnie z formatem definiowanym przez użytkownika. Program stworzony z myślą o użytkownikach wymagających integracji pakietu TeleVox RCP z profesjonalnym oprogramowaniem płacowo-kadrowym.


Pakiet oprogramowania został zabezpieczony kluczem elektronicznym. W przypadku braku klucza oprogramowanie będzie uruchamiane w trybie demonstracyjnym. Podczas instalacji oprogramowania, wymagana jest obecność klucza w komputerze. W przeciwnym przypadku na dysku zostanie utworzona przykładowa baza danych.

Wersja instalacyjna oprogramowania TeleVox RCP (wersja 2.00) 5560 kB
tv_rcp2.exe - program instalacyjny dla Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

Instrukcja obsługi systemu (urządzenia + oprogramowanie TeleVox RCP)
rcp_doc.exe samorozpakowujący się plik rcpinstr.doc w formacie MS Word (752 kB)