PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

TeleGuard - TeleToken Menadżer

TeleToken Menadżer - program przeznaczony do pierwszej, wstępnej konfiguracji oraz do ustawienia właściwości nowego TeleTokenu AES.

Umożliwia:

  • nadanie i zmiane hasła dostępu TeleTokenu
  • usunięcie lub stworzenie kluczy szyfrowania dla oprogramowania korzystającego z TeleTokenu (TeleDisk, TeleLogin, TeleZip, TeleShell, TeleSafe)

Uwaga!
Program do pracy wymaga dedykowanego TeleTokenu AES. Wraz z tokenem dostępny jest w pakiecie TeleGuard.


Przykładowe okna z programu