PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

TeleTimer - Programowanie czasu
Funkcje klawiszy:  
K1 +
K2 -
K3 SHIFT/PAUSE/PROG
K4 ENTER/START/STOP
Znaczenie diód:  
LED1 (PK) czerwona sygnalizuje aktualny stan przekaźnika
LED2 (PROG) żółta sygnalizuje tryb programowania

Po włączeniu zasilania wyświetlany jest napis OFF. Wybór czasu następuje klawiszem K1. kolejno wyświetlane są czas1, czas 2, czas3 , czas4 i napis OFF. Odliczanie można rozpocząć klawiszem ENTER lub wejść do trybu programowania klawiszem PROG.

Wywołanie trybu programowania sygnalizowane jest zapaleniem diody PROG oraz miganiem sekund. W trybie programowanie klawisze posiadają następujące funkcje K1-PLUS, K2-MINUS, K3-SEK/MIN K4-ENTER. Przytrzymanie klawisza K1 lub K2 ponad 2 sekundy powoduje szybkie przestawianie sekund/minut. Klawisz K3 przełącza pomiędzy ustawianiem sekund i minut. Zatwierdzenie ustawionego czasu następuje po naciśnięciu K4. Ustawiony czas musi być różny od 0:00.

W czasie odmierzania czasu aktywne są tylko klawisze K3 i K4. Klawisz K3 powoduje zatrzymanie odliczania czasu i wyłączenie przekaźnika do momentu ponownego naciśnięcia K3. Stan pauzy sygnalizowany jest miganiem diody PK. Klawisz K4 powoduje wyłączenie przekaźnika i przejście do wyświetlania ustawionego czasu. Po zakończeniu odmierzania czasu wyświetlany jest napis End oraz załączany jest sygnał dźwiękowy.

Podczas pracy zegara lub programowania mogą być zgłoszone błędy.

Nazwa błędu Opis - znaczenie błędu
Err1 ustawiony czas 0:00
Err2 błąd na szynie I2C
Err3 błąd odczytu z pamięci EEPROM
Err4 błąd zapisu do pamięci EEPROM

W przypadku wystąpienia Err3 czas ustawiany jest na 1:00.