PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Konstrukcja zegara zapewnia dużą odporność na zakłócenia rozchodzące się po sieci energetycznej, niemniej jednak silne zakłócenie może doprowadzić do zawieszenia normalnej pracy zegara lub częściowej utraty danych zaprogramowanych przez użytkownika. Prawidłową reakcją zegara na takie zdarzenie jest automatyczne rozpoczęcie pracy od stanu "zerowego" (tzw. resetu). Wykonywany jest wtedy test pamięci zegara, w której znajdują się dane programowane przez użytkownika. Pamięć zegara jest testowana pod kątem zgodności danych zaprogramowanych przez użytkownika ze stanem bieżącym pamięci. Jedyną konsekwencją braku tej zgodności jest możliwość włączania się dzwonka o niewłaściwych porach lub niewłączania się go w ogóle, natomiast nie ma ona wpływu na sprawność zegara (w sensie technicznym). W przypadku wystąpienia błędów wyświetlany jest na ekranie komunikat o zaistniałych niezgodnościach. Zadaniem użytkownika jest sprawdzenie zgodności danych znajdujących się w pamięci z danymi wcześniej zaprogramowanymi i ewentualne uzupełnienie ich lub poprawienie po uprzednim naciśnięciu klawisza K4. Może być także niezbędne ustawienie bieżącego czasu i aktualnej daty.