PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Obsługa techniczna zegara

Wymiana materiałów eksploatacyjnych

W normalnym trybie użytkowania zegar nie wymaga wykonywania żadnych czynności serwisowych. Elementami podlegającymi wymianie w zegarze są:

1) bateria podtrzymująca pracę zegara w wypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej; zastosowana bateria litowa typu CR2025 lub CR2032 powinna zapewnić prawidłową pracę zegara przez co najmniej 5 lat; jednak w wypadku, gdyby po awarii zasilania sieciowego zaobserwowano start zegara od godziny 0:00:00 w dniu 1. stycznia 2000 roku należy wymienić baterię na nową; w tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
 • zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
 • w pojemniku ze sprężystą elektrodą z oznaczeniem "+" znajduje się bateria, mająca postać pastylki o średnicy ok. 20mm,; po ostrożnym uniesieniu do góry tej elektrody wyjąć starą baterię i włożyć nową, zwracając uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji: "+" baterii od góry;
 • założyć przednią ściankę obudowy;
 • załączyć zegar do sieci elektrycznej;
 • ustawić czas, datę i zaprogramować dane dotyczące dzwonków.

2) bezpieczniki zabezpieczające obwód zasilania sieciowego i obwód sterowania dzwonkami; przepalenie się bezpiecznika może oznaczać poważną awarię zegara, dlatego jeżeli po wymianie bezpiecznika na nowy nastąpi szybkie powtórne jego przepalenie, należy bezwzględnie wyłączyć zegar i odesłać go do producenta.

Wymiana bezpiecznika wymaga wykonania następujących czynności:

 • odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
 • zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
 • przepalony bezpiecznik wyjąć i zastąpić go identycznym:

  F 100mA/250V w układzie zasilania "Woźnej"
  F 5A/250V w układzie sterowania dzwonkami;

 • niedopuszczalne jest zastosowanie innych bezpieczników!
 • założyć przednią ściankę obudowy;
 • załączyć zegar do sieci elektrycznej.

Regulacja dokładności pracy zegara

Regulacja ta jest dokonywana przez producenta i zapewnia dokładność pracy zegara w zakresie ±0.5s/dobę przy eksploatacji zegara w temperaturze 20°C ±5°C. Jeżeli ta dokładność nie jest zachowana (np. wskutek starzenia się elementów lub innej temperatury otoczenia), to istnieje możliwość regulacji dokładności pracy zegara. Uprzedzamy, że chociaż proces regulacji od strony technicznej jest bardzo łatwy, to jej wyniki można poznać dopiero po upływie dość długiego okresu czasu, tj. po upływie co najmniej 24 godzin.

W celu przeprowadzenia regulacji należy:

 • odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
 • zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
 • powyżej baterii znajduje się trymer (element w kształcie zbliżonym do walca o średnicy ok. 5 mm z otworem na śrubokręt w górnej części), który jest elementem regulacyjnym. Ze względu na specyficzne właściwości trymera (możliwość obrotu o 360°, brak wyróżnionej pozycji początkowej, charakterystyka zmiany pojemności trymera w funkcji kąta obrotu zbliżona do sinusoidy). nie ma możliwości podania dokładnego algorytmu regulacji zegara. Ogólna zasada regulacji jest następująca: należy dokonać obrotu elektrody trymera w dowolnym kierunku o kąt ok. 10° zapamiętując kierunek obrotu. W razie potrzeby powtórzyć powyższą czynność, biorąc pod uwagę poprzedni kierunek obrotu i rezultat regulacji (zwiększenie lub zmniejszenie odchyłki, zmiana charakteru odchyłki).
 • założyć przednią ściankę obudowy;
 • załączyć zegar do sieci elektrycznej.