PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Elektroniczna Woźna - Cechy użytkowe zegara

Zegar został skonstruowany w oparciu o nowoczesne układy elektroniczne firm Philips, Alps, Texas Instruments. Sercem zegara jest 8-bitowy mikrokomputer jednoukładowy T89C51RB2 firmy Atmel. Program zawarty w zewnętrznej nieulotnej pamięci EPROM zapewnia duże możliwości programowania zegara według indywidualnych potrzeb użytkownika przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Za odmierzanie bieżącego czasu odpowiedzialny jest układ zegara czasu rzeczywistego (PCF 8583/8563 firmy Philips).


Technologia wykorzystana przy produkcji tego układu zapewnia bardzo mały pobór prądu, umożliwiający zastosowanie podtrzymania bateryjnego na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej. Bateria litowa zasilająca układ zapewnia ciągłą pracę zegara oraz pamiętanie zaprogramowanych przez użytkownika danych przez co najmniej 5 lat przy braku zasilania z sieci (podczas podtrzymania bateryjnego wyświetlacz jest wygaszony oraz dzwonek nie jest załączany).

Programowanie zegara odbywa się za pomocą 4-przyciskowej klawiatury i alfanumerycznego wyświetlacza LCD (8 linii po 20 znaków). Zastosowany wyświetlacz pozwala na równoczesne wyświetlanie kilku informacji (główny ekran - zdjęcie obok i poniżej):

a) bieżącego czasu i pełnej aktualnej daty;

b) dodatkowych danych:

 • rodzaju lekcji w danym dniu i ich długości;
 • numeru trwającej lekcji lub przerwy i czasu jej zakończenia;
 • informacji o zakończeniu lekcji w danym dniu;
 • informacji, że dzień jest dniem wolnym od nauki;
 • daty następnego dnia nauki.


System rozwijanych menu pozwala na szybkie nabycie umiejętności programowania wszelkich parametrów zegara, nawet osobie nie mającej doświadczenia w obsłudze urządzeń mikroprocesorowych.

Zegar szkolny w wersji 9.0x, posiada następujące możliwości:

 • wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym: godziny, minuty, sekundy;
 • wyświetlanie daty: dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc, rok; zegar posiada stuletni kalendarz automatyczne ustawiający dzień tygodnia na podstawie daty;
 • programowany rozkład dni z lekcjami normalnymi, "skróconymi" i wolnymi od zajęć (w zakresie tygodnia);
 • programowany czas trwania lekcji "skróconej": 1..60 minut;
 • programowany rozkład maksymalnie 18 lekcji, niezależnie dla lekcji normalnych i "skróconych";
 • dzwonienie tzw. wstępnym (krótkim) dzwonkiem przed zakończeniem lekcji i przerwy z możliwością zaprogramowania wyprzedzenia z jakim dzwonek dodatkowy dzwoni przed dzwonkiem głównym w zakresie 0..10 minut (niezależnie dla lekcji i przerw);
 • dzwonienie tzw. dodatkowym dzwonkiem, czyli włączanie dzwonka o dowolnej porze na czas 1..59 sekund z możliwością wyboru czterech sposobów włączania: każdego dnia, w dni nauki z lekcjami normalnymi, w dni nauki z lekcjami skróconymi, w dni wolne od nauki; maksymalna liczba dzwonków dodatkowych wynosi 10;
 • programowany czasu trwania dzwonka w zakresie:
  •  dzwonek główny: 1..30 sekund;
  •  dzwonek dodatkowy: 0..30 sekund;
 • programowany rozkład dni wolnych w całym roku szkolnym (od 1 września do 31 sierpnia), maksymalnie może być zaprogramowanych do 40 dni wolnych pojedynczych lub w bloku (np. ferie, wakacje);
 • natychmiastowe włączenie dzwonka niezależnie od wszystkich zaprogramowanych ustawień;
 • możliwość podłączenia anteny do odbioru sygnału DCF, zapewniającą automatyczną synchronizację z atomowym wzorcem czasu.