PL ENElektroniczna Woźna

Mikroprocesorowy zegar szkolny "Elektroniczna Woźna" spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym. 

TeleToken AES i AES Pro

TeleToken jest wszechstronnym i silnym kryptograficznie narzędziem w postaci sprzętowego klucza USB. Oprócz zabezpieczania oprogramowania znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest potrzeba szyfrowania lub podpisywania danych tajnym kluczem.

TeleKlucz TASP Pro i Pro RTC

Sprzętowy klucz zabezpieczający oprogramowanie bazujący na sprawdzonym i popularnym TeleKluczu TASP z nowymi możliwościami, większą pamięcią i w wersji z zegarem czasu rzeczywistego RTC.
Dostępny również na komputery Apple Mac.

TeleKonwerter USB-I2S-SPDIF

Audiofilski konwerter podłączany do portu USB komputera, przeznaczony z myślą o wykorzystaniu w projektach typu PC audio.

Produkt otrzymał rekomendację czasopisma Audio-Video 7-8/2012

Dla księgarni - FAQ - Często zadawane pytania

Co zrobić gdy po zainstalowaniu program nie chce się uruchomić a na ekranie pojawia się napis: “Zbyt dużo zbiorów”

Błąd - zbyt dużo otwartych plików

Program podczas instalacji ustawia w pliku CONFIG.SYS parametr FILES = 80, jeżeli dotychczas nie był on ustawiony bądź był ustawiony na niższą wartość. Aby zmiana ta została uaktywniona należy po instalacji dokonać przeresetowania komputera.

Dla systemów operacyjnych Windows 95/98 może okazać się konieczne ustawienie wyższej wartości parametru FILES (zalecane FILES = 255)

Dla Windows ME należy w pliku SYSTEM.INI w sekcji [386Enh] ustawić parametr PerVMFiles = 180 (zalecana wartość).

Dla Windows NT/2000/XP/VISTA/7 parametr FILES należy ustawić w pliku CONFIG.NT (Plik ten standardowo znajduje się w katalogu WINNT\SYSTEM32).


Co zrobić gdy podczas drukowania na lokalną drukarkę (podłączoną bezpośrednio do komputera, z którego dokonujemy wydruku) w systemie Windows pojawia się komunikat: "Poważna usterka"?

Błąd na dysku podczas drukowania

Należy we właściwościach drukarki ("Szczegóły" / "Ustawienia buforowania") ustawić opcję: "Drukuj bezpośrednio do drukarki".

Ustawienia buforowania


Czy można ustawić tak progam, aby w systemie Windows 95/98 w widoku "Okna" były widoczne polskie znaki?

Tak, należy zainstalować w systemie font: dosapp.fon. Po przegraniu na dysk pliku dosapp.fon należy w "Panelu sterowania" / "Czcionki" wybrać opcję: "Plik" / "Zainstaluj nową czcionkę" a następnie wskazać ścieżkę do pliku z nowym fontem i potwierdzić klawiszem "OK". 
W okienku programu KSI3 Pro, należy wybrać "Właściwości" / "Czcionka" i w polu "Dostępne typy" zaznaczyć opcję "Tylko mapa bitowa".


Czy program KSI3 Pro może pracować pod Windows NT / Windows 2000 ?

Tak, program KSI3 Pro od wersji 3.17d może działać pod systemem Windows NT i Windows 2000, dzięki nowej obsłudze klucza elektronicznego. Przed zainstalowaniem programu należy skopiować driver portu i po rozpakowaniu zainstalować przy pomocy programu Loaddrv.exe. Dalsze kroki postępowania są identyczne jak dla systemu Windows 95/98 (patrz niżej).


Jak należy skonfigurować Windows 95/98 do pracy programu KSI3 Pro w sieci?

Podstawową zasadą przy pracy programu KSI3 Pro w sieci jest to aby program był zainstalowany na dysku sieciowym widzianym (mapowanym) na wszystkich stanowiskach pod jednakowym oznaczeniem np. “K:”

Sieć Windows 95/98 jest typu “równy z równym” (ang. peer to peer) co umożliwia każdemu z komputerów udostępnianie swoich zasobów (np. dyski, drukarki itp.) innym członkom sieci. Dlatego pierwszą rzeczą jest określenie komputera, który ma udostępniać dysk twardy i we właściwościach danego dysku należy ustawić opcję udostępniania. Następnie na tym stanowisku należy komendą subst utworzyć logiczny dysk (w naszym przykładzie K:).

Przykład:
C:\WINDOWS\COMMAND\SUBST.EXE K: C:\
Komendę tę najlepiej jest umieścić na stałe w pliku autoexec.bat.

Na pozostałych komputerach przydzielamy literę K: jako oznaczenie zasobu dyskowego udostępnianego w sieci.

Ostatnim krokiem jest zainstalowanie programu na dysku logicznym K:


Czy program jest zgodny z rokiem 2000?

Tak, wszystkie wersje programu KSI3 Pro, są zgodne z rokiem 2000, ponadto od wersji 3.10d programu, wszystkie daty są wpisywane w formacie dd/mm/rrrr (tzn. rok czterocyfrowy).


Czy program KSI3 Pro może działać pod MS Windows ?

Program KSI3 Pro może działać w systemie MS Windows (podobnie jak jego poprzednik program KSI2 wersja Pro). Wykorzystuje on całą dostępną pamięć operacyjną komputera i przez to nie wymaga jakiejś szczególnej konfiguracji (wersja DPMI).


Co oznacza komunikat : “Brak właściwego klucza w komputerze.” ?

Brak właściwego klucza w komputerze

Pojawienie się tego komunikatu oznacza, że w komputerze nie ma podpiętego klucza elektronicznego, który zabezpiecza program przed nielegalnym kopiowaniem lub jest on uszkodzony.

Należy sprawdzić, czy klucz jest w komputerze (szara kostka rozm. 6x5 cm wpięta do portu drukarki lub rzadziej płytka elektroniczna podłączona bezpośredni w slot ISA).

Uwaga !
Od roku 1998 program “KSI3” jest zabezpieczany tylko i wyłącznie zewnętrznymi kluczami (patrz zdjęcie niżej).

Zewnętrzny klucz zabezpieczający

Jeżeli tak, to:

  • Należy sprawdzić czy jest on dobrze wpięty w port lub slot.
  • Jeżeli przez klucz jest podłączona drukarka, należy ją włączyć lub zupełnie odłączyć od komputera, tak aby do portu podłączony był tylko klucz i następnie spróbować uruchomić program.
  • Sprawdzić klucz na innym komputerze, lub inny klucz na tym komputerze. Aby przekonać się czy nie jest uszkodzony port drukarkowy.
  • Gdy problem nie został usunięty, pomimo zastosowania się do powyższych porad, należy skontaktować się z TeleVox (dział obsługi programu KSI3 Pro).

Co oznacza komunikat : “Klucz elektroniczny nie licencjonowany” ?

Klucz elektroniczny nie licencjonowany

Ten komunikat oznacza, że klucz sprzętowy zabezpieczający program przed nielegalnym kopiowaniem, posiada blokadę czasową, której termin właśnie upłynął. Blokada jest związana z nieuregulowaniem płatności lub/i nieodesłaniem starych kluczy (np. w przypadku wymiany kluczy w związku ze zmianą programu). W pierwszej kolejności należy sprawdzić datę systemową w komputerze czy jest zgodna z faktyczną. Jeżeli uzgodnienie daty nie pomoże należy skontaktować się z TeleVox (dział obsługi programu KSI3 Pro).


Co zrobić jeżeli występują problemy podczas drukowania z programu KSI3 Pro, z poziomu Windows?

Konflikt urządzeń

Należy ustawić opcję Przez bufor [x] (dla danej drukarki) w Konfiguracji (Shift-F9) / Opcje wydruków / Drukarki.

Jeżeli zmiana konfiguracji nie pomoże, to najlepszym rozwiązaniem jest podpięcie kabla drukarkowego do osobnego portu (np. LPT1), niż ten, do którego jest podłączony klucz zabezpieczający (np. LPT2).  TeleVox jest producentem kart dodatkowego portu LPT.


W jaki sposób można odbudować klucze (przeindeksować dane)?

W programie KSI3 Pro zalecane jest indeksowanie danych programem zewnętrznym (z powodu szybkości wykonania). Aby tego dokonać należy przegrać do katalogu z danymi, zawartość katalogu:

\KSI3\SERWIS\INDEKSY

Następnie w katalogu z danymi uruchomić plik indeksuj.bat (przy wyłączonych wszystkich stanowiskach programu KSI3 Pro).

Indeksy budowane przez program KSI3 Pro są bardzo stabilne. Jeżeli instalacja komputerowa pracuje bez zarzutu (brak "zawieszeń" komputerów, awarii zasilania itp.) nie zachodzi potrzeba przebudowy indeksów bazy danych.


Co zrobić jeżeli po poprawnym skonfigurowaniu drukarki fiskalnej nie drukują się paragony?

Po upewnieniu się, że faktycznie stanowisko fiskalne zostało poprawnie skonfigurowane, czyli został wybrany prawidłowy typ drukarki i urządzenie wyjścia (np. COM1, COM2, LPT2 itp.), należy sprawdzić czy mamy wybrane stanowisko fiskalne (numer stanowiska jest wyświetlany w górnej części ekranu po nazwie bazy). Jeżeli w tym miejscu mamy numer: 00 to oznacza, że nie jest wybrane żadne stanowisko. Wybrać stanowisko można z poziomu menu głównego naciskając klawisz F4. Aby uchronić się na przyszłość przed tego typu pomyłką, należy w konfiguracji (Shift-F9/Konfiguracja) ustawić: Wymagany wybór stanowiska [x].

Zmiana stanowiska pracy


Czy przyjęcie tej samej książki, po nowej cenie zakupu jest związane z koniecznością założenia nowej karty książki?

Oczywiście, że nie. Program automatycznie przeliczy średnią cenę zakupu, Aby została uaktualniona cena sprzedaży (ze względu na nową cenę) należy ustawić w karcie książki (przy cenach sprzedaży), Trzymać marżę : TAK. W przeciwnym przypadku cena sprzedaży zostanie nie zmieniona.


Co to jest transakcja otwarta i co z nią zrobić?

Transakcja otwarta powstaje podczas pracy programu w sieci. Gdy jedno ze stanowisk jest w trakcie edycji dokumentu, jest on widziany na innych stanowiskach jako transakcja otwarta. Jest to prawidłowe zachowanie programu. Po zakończeniu edycji, dostępny będzie dla wszystkich stanowisk.

W sytuacji, gdy komputer został wyłączony podczas dopisywania transakcji i program nie zdążył jej zapisać, może się okazać, że ta transakcja jest widoczna jako otwarta. W tym przypadku należy zakończyć pracę z programem na wszystkich stanowiskach. Przy ponownym uruchomieniu, program przetestuje transakcje i usunie (wycofa) nie zamknięte.

Jeśli pojawienie się transakcji otwartej było spowodowane awarią systemu komputerowego i po ponownym uruchomieniu programu pojawia się komunikat:

Usunięcie transakcji otwartej

Zalecamy odbudowę kluczy  i sprawdzenie poprawności bazy danych (raport "Lista niezgodności"). Gdy nadal będą występowały problemy należy skontaktować się z TeleVox (dział obsługi programu KSI3 Pro).


Jak skonfigurować drukarkę podłączoną pod port USB?

Pracując na Windows XP należy udostępnić drukarkę sieciowo. Operację podpięcia drukarki do programu KSI3 Pro należy wykonać używając polecenia NET USE z linii komend tzn.:

NET_USE_LPT2_\\{NAZWA SERWERA}\{NAZWA DRUKARKI}


Jak zmieniać czas, po którym aktywuje się wygaszacz ekranu?

Po nazwie ksi.exe należy wpisać v= <parametr>, parametr oznacza minuty; v=0 wyłącza wygaszacz.


Jak należy skonfigurować Windows NT\2000\XP\2003 Serwer do pracy programu KSI3 Pro w sieci?

Podstawową zasadą przy pracy programu KSI3 Pro w sieci jest to, aby program był zainstalowany na dysku sieciowym widzianym (mapowanym) na wszystkich stanowiskach pod jednakowym oznaczeniem np. "K:"

Sieć Windows NT\2000\XP\2003 Serwer jest typu “równy z równym” (ang. peer to peer), co umożliwia każdemu z komputerów udostępnianie swoich zasobów (np. dyski, drukarki itp.) innym członkom sieci. Dlatego pierwszą rzeczą jest określenie komputera, który ma udostępniać zasobu sieciowego i we właściwościach danego zasobu (dysku) należy ustawić opcję udostępniania. Następnie na tym stanowisku należy komendą „net use” utworzyć logiczny dysk (w naszym przykładzie K:).

Przykład:

NET_USE_K:_\\{NAZWA SERWERA}\{NAZWA UDOSTĘPNIONEGO ZASOBU}

Na pozostałych komputerach przydzielamy literę K: jako oznaczenie zasobu dyskowego udostępnianego w sieci (można to zrobić analogicznie jak w przykładzie).
Ostatnim krokiem jest zainstalowanie programu na dysku logicznym K:


Co robić gdy po zainstalowaniu programu KSI3 pojawi się podwójna czcionka?

Należy we właściwościach skrótu uruchamiającego program ksi3 w zakładce "czcionka" zaznaczyć opcje "tylko mapa bitowa", a "rozmiar czcionki" ustawić na wartość "10x 18". W zakładce "ekran" zaznaczamy "pełny ekran". Właściwości zatwierdzić poleceniem "zastosuj". W przypadku braku poprawy należy wejść we właściwości okna programu (w górnym pasku poleceń opcja właściwości) w zakładce "ekran" ustawić "Rozmiar buforu ekranu" oraz "rozmiar okna" na wartości: szerokość: 80, wysokość: 25.

W zakładce czcionka należy ustawić "czcionki rastrowe" o rozmiarze 10x18. Zakładce opcje, "opcje wyświetlania" ustawić na "pełny ekran". Po zatwierdzeniu właściwości okna, należy zrestartować komputer.


Co zrobić w przypadku gdy na Windows Vista lub Windows 7 w oknie dialogowym nie wyświetlają się polskie znaki?

Należy zainstalować czcionkę mazowia.ttf oraz dodać ją jako konsolową. W tym celu należy dokonać wpisu w rejestrze (regedit) pod pozycją:
HKEY_LOCAL_MACHINE
-SOFTWARE
-Microsoft
-Windows NT
-CurrentVersion
-Console
-TrueTypeFont
Oraz dokonać wpisu "00"="Mazowia Console".
Jeżeli klucz "00" jest zajęty należy zamienić klucz dodając jedno "0" do wpisu. Następnie we właściwościach okna w zakładce "czcionka" należy wybrać dodaną wcześniej czcionkę.